Vilkår for bruk

Qlasy AB er en on-demand-leverandør, noe som betyr at vi jobber ekstra hardt med opphavsrett for å unngå plagiering. Dersom vi bruker bilder, navn eller tekster som verken vi – eller du – eier, kan vi og eventuelt du få varselbrev og store bøter. Dette gjelder også ulike motiver eller parodier. Du som forbruker må ha tatt bildet selv, komme med egen tekst og bruke ditt eget eller en venns navn på tavla for å unngå plagiering. Dette gjelder også bilder eller navn på virkelige personer som er beskyttet av personlige rettigheter, for eksempel artister og deres albumomslag.

Dersom kunden sender eget design eller påvirker produktet på annen måte (personlig utforming av tekst), forsikrer kunden Qlasy AB om at tekst og design er fri for tredjeparts rettigheter. I dette tilfellet bæres alle brudd på opphavsrett, personlighetsrettigheter eller navnerettigheter av kunden. Kunden forsikrer også at han eller hun ikke skader noen av de andre rettighetene til tredjeparter gjennom individualiseringen av produktet.

Kunden fritar Qlasy AB fra alle krav og krav som gjøres gjeldende på grunn av krenkelse av slike rettigheter som tredjeparter har, dersom kunden er ansvarlig for at en forpliktelse ikke blir oppfylt. Kunden refunderer Qlasy AB for alle kostnader til forsvaret og andre kostnader som oppstår.

Vi i Qlasy AB produserer glassalbumet spesielt i henhold til din bestilling, noe som betyr at det ikke er angrerett etter at bestillingen er lagt inn. Siden glassalbumet er en spesialbestillingsvare, kan vi derfor ikke ta produktet tilbake for å selge det til noen andre. Kommer produktet ødelagt sender vi en ny identisk tavle uten ekstra kostnad. Men skulle forbrukeren ved et uhell bryte maleriet til private formål, vil vi ikke erstatte det med et nytt maleri.